YDELSER HOS ENFAMILIE

Samværslokaler
hos Enfamilie

-Enfamilie har kontor og samværslokale i Aalborg, Østre Havnepark 10, st.4 9000 Aalborg.

 

I Hjørring har vi åbnet samværslokaler i Søndergade 3A 2th, 9800 Hjørring. 

 

Nyeste er i Frederikshavn på adressen Nytorv 25, 9900 Frederikshavn. 

Her er rammerne dedikeret til samværstimer med leg, samtale og kreativitet. Her er sofa, bord, masser af guldplads, legetøj til alle aldersgrupper og spil og kreative aktiviteter, at være fælles om.

“Det betyder rigtig meget for Enfamilie, at samværet tilbydes i trygge hjemlige rammer, som vækker varme og ro.”

Enfamilie har geografisk mulighed for at imødekomme ønsker til samvær, andre steder end i Aalborg og Hjørring – skriv og spørg så finder vi ud af en løsning.

 

info@enfamilie.dk

Akutforanstaltninger

Lovgrundlag: Barnets lov § 12, stk. 3.
Enfamilie tilbyder akutforanstaltninger der kræver anbringelse, men hvor det rette tilbud ikke er fundet.

Tidligt forebyggende indsats

Lovgrundlag: Barnets lov § 30.
Enfamilie tilbyder forebyggende råd og vejledning til familier.

Familiebehandling

Lovgrundlag: Barnets lov §32, stk. 1 nr. 2 og §32, stk. 1, nr. 5
Formålet er at støtte forældrene i at tage vare på og tage ansvar for barnet eller den unge, så familien så vidt muligt holdes sammen med familiebehandlers støtte og vejledning.
Målet med støtten er at familien sammen opnår resultater, som kan tilgodese barnets/ den unges og familiens trivsel i hjemmet, skolen/daginstitution, nærmiljøet og i fritidsaktiviteter.

Støttet samvær

Lovgrundlag: Barnets lov §104. stk. 3. Samværskonsulenten er til stede under samværet og observere hele samværet. Formålet er at opnå størst mulig tryghed for barnet og bygge bro for udvikling i relationen i samværet.

Overvåget samvær

Lovgrundlag: Barnets lov §105. stk. 1 nr. 1 og §105. stk. 2. Samværskonsulenten er til stede under hele samværet og observere hele samværet. Formålet er at opnå størst mulig tryghed for barnet og bygge bro for udvikling i relationen i samværet. Der udarbejdes samværsrapport efter hvert samvær.

Kontaktperson

Lovgrundlag: Barnets lov §31, stk. 1. nr. 3. Formålet med en fast kontaktperson til barnet eller den unge, er at sikre en fast og stabil voksenkontakt. En fast kontaktperson til barnet eller den unge, kan bygge bro mellem barnet og den unge og familien.

Støtteperson for forældre med barn eller ung anbragt uden for hjemmet

Lovgrundlag: Barnets lov §75. Formålet med støtteperson til forældrene er at støtte forældrene i samarbejdet med kommunen og anbringelsesstedet. Støttepersonen vil ligeledes støtte forældrene i at rumme følelser og reaktioner i forbindelse med anbringelsen. Når kommunen bevilliger støtteperson til forældre med anbragt barn jf. § 75 skal der udarbejde en; § 77 Forældrehandleplan.

Støtte i eget hjem - Bostøtte

Lovgrundlag: Barnets lov §85. Formålet med bostøtten er, at borgeren styrker sine funktioner og kompensationsmuligheder, øger sin selvhjulpen hed og de sociale kompetencer samt får en øget forståelse for egen og andres situation. Herudover skal støtten medvirke til at borgeren lærer at mestre livet.

Aflastning

Lovgrundlag: Barnets lov §90 stk. 1 nr. 2. Enfamilie tilbyder ligeledes landets kommuner at varetage ordninger til børn og unge under 18 år, der bliver bevilget en handicapordning efter for eksempel servicelovens §§ 44 og 84. Ydelserne i ordningerne kan blandt andet omfatte personlig hjælp og pleje, omsorg, aflastning og pædagogisk støtte.

Handleplan

§ 91 - Barnets plan Barnets plan er kun lovpligtig ved anbringelse udenfor hjemmet, kommunen kan vælge at der ikke skal udarbejdes en barnets plan når der iværksættes andre indsatser fx familiebehandling. § 108 - Ungeplan Ungeplan er for unge der er fyldt 16 år, også her gælder det at ungeplanen kun er lovpligtig når der er tale om anbringelse uden for hjemmet. § 110 - Helhedsorienteret plan For unge mellem 16 – 23 år, hvor der er en kompleks problemstilling og hvor der er behov for koordinering af flere indsatser, fx indsats i jobcenterregi.