Ydelser

Akutforanstaltninger

Lovgrundlag: Lov om socialservice § 4, stk. 4.
Enfamilie tilbyder akutforanstaltninger der kræver anbringelse, men hvor det rette tilbud ikke er fundet.

Råd & Vejledning

Lovgrundlag: Lov om socialservice § 11, stk. 3, nr. 1
Enfamilie tilbyder forebyggende råd og vejledning til familier.

Familiebehandling

Lovgrundlag: lov om social service §52, stk. 3 pkt. 2 og §52, stk. 3, nr. 3
Formålet er at støtte forældrene i at tage vare på og tage ansvar for barnet eller den unge, så familien så vidt muligt holdes sammen med familiebehandlers støtte og vejledning.
Målet med støtten er at familien sammen opnår resultater, som kan tilgodese barnets/ den unges og familiens trivsel i hjemmet, skolen/daginstitution, nærmiljøet og i fritidsaktiviteter.

Støttet samvær

Lovgrundlag: Lov om social service §71. stk. 2. Samværskonsulenten er til stede under samværet og observere hele samværet. Formålet er at opnå størst mulig tryghed for barnet og bygge bro for udvikling i relationen i samværet.

Overvåget samvær

Lovgrundlag: Lov om socialservice §71. stk. 3. Samværskonsulenten er til stede under hele samværet og observere hele samværet. Formålet er at opnå størst mulig tryghed for barnet og bygge bro for udvikling i relationen i samværet. Der udarbejdes samværsrapport efter hvert samvær.

Kontaktperson

Lovgrundlag: Lov om social service §52, stk. 3. pkt.6. Formålet med en fast kontaktperson til barnet eller den unge, er at sikre en fast og stabil voksenkontakt. En fast kontaktperson til barnet eller den unge, kan bygge bro mellem barnet og den unge og familien.

Støtteperson for forældre med barn eller ung anbragt uden for hjemmet

Lovgrundlag: Lov om socialservice §54. Formålet med støtteperson til forældrene er at støtte forældrene i samarbejdet med kommunen og anbringelsesstedet. Støttepersonen vil ligeledes støtte forældrene i at rumme følelser og reaktioner i forbindelse med anbringelsen.

Støtte i eget hjem - Bostøtte

Lovgrundlag: Serviceloven §85. Formålet med bostøtten er, at borgeren styrker sine funktioner og kompensationsmuligheder, øger sin selvhjulpen hed og de sociale kompetencer samt får en øget forståelse for egen og andres situation. Herudover skal støtten medvirke til at borgeren lærer at mestre livet.

Aflastning

Lovgrundlag: Lov om socialservice §84 og §44. Enfamilie tilbyder ligeledes landets kommuner at varetage ordninger til børn og unge under 18 år, der bliver bevilget en handicapordning efter for eksempel servicelovens §§ 44 og 84. Ydelserne i ordningerne kan blandt andet omfatte personlig hjælp og pleje, omsorg, aflastning og pædagogisk støtte.

Følg ENFAMILIE på FACEBOOK og LINKELDN