OM ENFAMILIE

VORES VISION

Enfamilie sætter en ære i at skabe de bedste rammer for de familier, barnet og den unge som enfamilie møder. Enfamilie danner rammerne om mange familier, barnet og den unges liv i en kortere eller længere periode, og det tager enfamilie meget alvorligt.
Enfamilies vision er at gøre det bedste - hver gang - for familien. Og hvad er så det bedste?
En sådan opskrift kan ikke gives, da alle har deres egen fortælling, egne erfaringer, styrker og udfordringer. Vi arbejder dog altid ud fra følgende:

-Fælles for de familierettede indsatser vi løser er at der er tale om familier, børn og unge som kalder på en høj grad fleksibilitet og rummelighed i indsatsen, som afgørende forudsætning for succes.