INDSATSER HOS ENFAMILIE

Enfamilie Døgn

Enfamilie Døgn er et tilbud til børn og familier som er sårbare og udsatte, og hvor der er risiko for, at børnene på sigt kan/skal anbringes, hvis ikke der iværksættes en akut styrket indsats i hjemmet.

Familier der har behov for Enfamilie døgn, er familier hvor der er høj bekymring for børnenes sikkerhed, udvikling og trivsel.Familiens liv er impulsstyret, hvor rammerne og indholdet i familiens liv bliver uforudsigelige og utrygge for børnene.

I mange tilfælde oplever Enfamilie døgn at forældrene selv har oplevet betydelige svigt i deres egen opvækst, hvor de på nogle essentielle punkter vil fremstå fragmenterede i deres personlighedsmæssige udvikling.

Behandlingsmæssigt kan det betyde, at de ikke kan fastholde indsatsen, når de er væk fra behandlingsmiljøet og dermed ikke kan omsætte og overføre den til handlinger i hjemmet.

Derfor tilbyder Enfamilie døgn indsats i hjemmet 24 timer, så familien kan blive i egne rammer.

Børnene kan i Enfamilie døgn blive i kendte sociale arenaer.

Enfamilie Spæd

En baby fødes hjælpeløs og fuldstændig afhængig af, at nogen som er større, stærkere og klogere drager omsorg for barnet og dermed sikrer barnets overlevelse.
De erfaringer, vi får med at blive mødt i vores behov – både de fysiske og de følelsesmæssige – som helt små babyer, får betydning for os resten af livet.
Men hvordan kan man som forælder give sin baby gode erfaringer med relationer og skabe fundamentet for en tryg tilknytning?
I de første 3 måneder sker der en meget stor udvikling i barnets bevidsthed og fysiske udvikling.
I Enfamilie tages der udgangspunkt i barnets behov for kontakt, pleje, stimulation og sikkerhed.
Familiebehandlingen i Enfamilie foregår som en tæt guidning og sparring i den konkrete håndtering af et spædbarn.
 

Anonym Rådgivning

De som elsker os, udfordrer os gang på gang og lige her har vi et personligt valg at gøre: Vil du blive større eller mindre? Med andre ord, vil du lade dig rive med i uforudsigeligheden, eller vil du være en udgave af dig selv, som rummer uforudsigeligheden uden at nogen i familien inklusiv dig selv, slår sig på det? Uforudsigeligheden i hverdagen kan ofte udfordre vores adfærd og få os væk fra de kærlige intentioner vi har til vores familie og det kan skabe følelser af indre sorg, utilstrækkelighed og frustration. Relationen til dig selv er første skridt i alle relationer.

GRATIS ANONYM RÅDGIVNING,  Torsdage 9-12.

 

Enfamilie tilbyder nu 3 timers gratis Anonym Rådgivning til privatpersoner hver torsdag.

Familierådgiveren er pædagog og familierådgiver, som har mange års erfaring med samtaler i forhold til familielivet og skilsmisser.
Du har mulighed for to gratis rådgivninger, som foregår over telefonen og ligger torsdage mellem Klokken 9 og 12.
Grib telefonen og ring os op. Der er sat en time af til samtalen.
Sammen finder vi ud af hvilken støtte der er brug for fremadrettet.
Familierådgivning kan omhandle alt hvad der rører sig i livet. Måske du kan genkende noget af nedenstående:
– Egen rolle i familien. Indre pres og følelsesliv.
– Alternativer til skældud
– Sorg
– Skilsmisse. Er relationen til din eks betændt og kommunikationen træg, eller har du brug for råd og vejledning i forhold at skulle håndtere en specifik sag eller situation.
– Støtte og rådgivning til næste skridt
– Dagligdags udfordringer, struktur og stress
– Parforholds konflikter og uenigheder omkring børneopdragelse
– Børneopdragelse; redskaber og teknikker
– Beroligelse og overblik
– Traume
– Selvskade
– Loyalitetsramte børn i skilsmisse.
– Forældrekompetencer: putte situationer, spisesituationer, konflikter, træthed og temperament, gentagne konflikter, tandbørstning….
– Bryde mønstre
– Skilsmissebørn og skiftedage, sorg og forandring
– Grænsesætning i parforhold og til børn
– Udfordringer i skilsmisse familier og sammenbragte familie.