Enfamilie

Et landsdækkende støttetilbud til børn,
unge og voksne.

Enfamilie sætter en ære i at skabe de bedste rammer for de familier, barnet og den unge som vi støtter. 

 Enfamilies vision er at gøre det bedste – hver gang – for den enkelte familie.

 Rammerne danner vi sammen ud fra familiens, barnets eller den unges egen fortælling, egne erfaringer, 

styrker og udfordringer.

Skal vi sammen hjælpe Enfamilie i trivsel og udvikling?
TRYGHED FOR FAMILIEN

For Familien

Enfamilie møder altid familien med en anerkendende tilgang og har stor forståelse for hvor udfordrende det kan være, at indgå i familiebehandling, samvær og øvrige indsatser. 

Enfamilie møder derfor altid familien med en anerkendende tilgang og har udviklet pjecer, som familien får ved første møde.

Enfamilie har gode erfaringer med at pjecerne er en genvej til mere ro og tillid til Enfamilies konsulenter, ved første møde.

Enfamilie 2024 m. tekst - hvid

– Døgnåben for henvendelse til Enfamilie,

Enfamilie leverer støtte på alle tider af døgnet, vi kan kontaktes døgnet rundt alle dage i året. 

Vores uddannede medarbejder er tilgængelige og yder stor fleksibilitet i alle opgaver. 

Direkte døgnnummer Tlf. 60 24 98 33.

SAMVÆRSLOKALER HOS ENFAMILIE

Enfamilie har kontor og samværslokale i Aalborg, Østre Havnepark 10, st.4 9000 Aalborg.

I Hjørring har vi åbnet samværslokaler i Søndergade 3A 2th, 9800 Hjørring.

Frederikshavn på adressen Nytorv 25, 9900 Frederikshavn.